Projekt

KZ Mat, s.r.o.- fotovoltaické systémy

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000576

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.